Vyhlašuje se prostřednictvím hlasatele a nebo se žádá o mír skrze mírového posla, jestliže se dotyčná strana cítí být nepřipravená nebo nepřátelské moci nerovná.

Původní text: 
Kteráž se skrze horolta / vypovidatele vyhlašuje a neb skrze pokoje posla pokoj žádá, jestliže se kdo nehotovým a neb nepřátelské moci nerovným býti soudí.
Učitel: 
Pavel Beneš
Předměty: 
Dějepis
Ročník: 
tercie
Skupina: 
3. B - celá třída
Zajímavosti: 
horolt, pokoj - dnes má slovo jiný význam, a neb
Komentář: 
Věta byla na překlad náročná.