Z kredence se vyndávají číše, poháry, sklenice a šálky, a vypláchnuté se kladou na stolek.

Původní text: 
Vynímají se z police koflíky a číše, kalichy, sklenice a šálky a vypláknuté na kredencník vykládají.
Učitel: 
Pavel Koronthály
Předměty: 
Latina
Ročník: 
septima
Skupina: 
7.A - AJ2
Zajímavosti: 
koflík, vypláknutý