Žák i učitel se mohou skvěle bavit, pokud se první učí sám od sebe, chtivě se vyptává a pozorně poslouchá, druhý pak vyučuje s citem a ustavičně.

Původní text: 
Onen zajisté, učí-li se sám od sebe, vyptává-li se chtivě a poslouchá-li pozorně, tento učí-li rád, ukazuje-li opatrně a vkládá-li (v mysl) ustavičně, jeden i druhý má výbornou kratochvil.
Učitel: 
Hana Almerová
Předměty: 
Dějepis
Ročník: 
prima
Skupina: 
1. A
Zajímavosti: 
kratochvíle - zábava