Z hořícího plamene je dým, v komíně se usazují saze.

Původní text: 
Dým hořící plamen jest, v komíně usedlý saze / kopt.
Učitel: 
Irena Chlebounová
Předměty: 
Chemie
Ročník: 
kvinta
Skupina: 
5. B
Zajímavosti: 
kopt
Komentář: 
Také možno přeložit: Z hořícího plamene vzniká dým, v komíně se usazují saze.