Kapitola XCIII

O přátelství a vlídnosti (O přátelství a vlídnosti)

901 Jestliže se chceš dobře chovat, buď k podřízeným vlídný a přívětivý, sobě rovným pomáhej, k nadřízeným se chovej uctivě a snaž se jim vyhovět, získáš tak přízeň ostatních.
902 Když odcházíš, rozluč se. Když přicházíš nebo někoho míjíš, slušně pozdrav a tomu, kdo tě zdraví, poděkuj. Toho, kdo od tebe odchází, vyprovoď.
903 Tomu, kdo se ptá, odpověz klidně - alespoň jasným gestem.
904 Tomu, kdo mluví, neskákej do řeči, tomu, kdo něco neví, poraď a na schůzky choď včas.
905 Pokud můžeš někomu jakkoli prospět, učiň tak v každém případě a nebraň se tomu, neměj to za těžké.
906 Poraď tomu, kdo potřebuje poradit; potěš toho, kdo potřebuje potěšit; pomoz tomu, kdo potřebuje pomoct; přimluv se; pros za ostatní; navštěvuj nemocné, pak tě budou mít všichni rádi.
907 Když tě někdo urazí, přehlédni to a tím ho zahanbíš. Pokud toho pak lituje, odpusť mu a on ti bude zavázán.
908 Pokud ty někoho urazíš, nestyď se mu opravdově omluvit, odprosit ho a usmířit se s ním.
909 Neživ v sobě zášť, aby se nezměnila v nenávist.
910 Ti kdo bydlí a stravují se společně, mají se umět dohodnout.
911 Není možné vyhnout se hádkám a sporům, ale lidé se musí snažit o vzájemné porozumění.
912 Má-li někdo štěstí, nezáviď, ale přej. Nešťastného lituj. Milosrdný se má nad ubohými smilovat.
913 Obrň se pravdomluvností, neboť není nic horšího než lež. Kdo se zamýšlí nad tím, jakou lež by vymyslel, je špatný.
914 Dovíš-li se něco tajného, neprozraď to, i kdyby to z tebe někdo páčil. Mlč, říkám, spolkni to; tvé mlčení nikomu neublíží a tebe velmi šlechtí.
915 Mezi veselými nebuď zapšklý ani přehnaně veselý.
916 Ve společnosti nebuď upovídaný, a když přidáš něco k dobrému, ať jsou to jen vtipy a ne drby; škádli, ale nepomlouvej, abys někoho z přítomných nepopudil a z nepřítomných nepomluvil.
917 Škádlení a hádky jsou pro vidláky. Žalování a osočování je pro nafoukané. Vysmívání se a podvody jsou pro darebáky. Na ctiutrhání a sprostá slova jsou pro padouchy.