Neživ v sobě zášť, aby se nezměnila v nenávist.

Původní text: 
Záští zastarati se nedopustíš, aby se v nenávist neproměnilo.
Učitel: 
Andrea Angelová
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
septima
Skupina: 
7.A - AJ2