Jestliže se chceš dobře chovat, buď k podřízeným vlídný a přívětivý, sobě rovným pomáhej, k nadřízeným se chovej uctivě a snaž se jim vyhovět, získáš tak přízeň ostatních.

Původní text: 
Jestliže obcování své chceš míti milé, buď nižším vlidný a přivětivý, rovným služebný, vyšším uctivě povolný, vejdeš v milost.
Učitel: 
Hana Almerová
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
septima
Skupina: 
7. B
Zajímavosti: 
obcování - působení, chování, kontakt s lidmi, milost - zde ve významu přízeň, vejdeš v milost - získáš přízeň