Dovíš-li se něco tajného, neprozraď to, i kdyby to z tebe někdo páčil. Mlč, říkám, spolkni to; tvé mlčení nikomu neublíží a tebe velmi šlechtí.

Původní text: 
Vešlo-liť co v známost tájně, nerozhlašuj aniž to zvídej od tebe jiný, byť on se na to dobýval, mlč, pravím / řku, zhryz to; mlčelivost tvá žádnému neublíží, tebe znamenitě schválí.
Učitel: 
Andrea Angelová
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
septima
Skupina: 
7.A - AJ2 - 1. verze
Komentář: 
1. verze dle studentky Anežky Zeminové. (Dobrá to studentka!)