Tomu, kdo mluví, neskákej do řeči, tomu, kdo něco neví, poraď a na schůzky choď včas.

Původní text: 
Mluvícímu v řeč nevskakuj, nevědoucímu však něčeho, přichází-li tobě to, naskytni; toho, kdo tě čeká, nemeškej.
Učitel: 
Andrea Angelová
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
septima
Skupina: 
7.A
Komentář: 
kdo tě čeká, nemeškej=na schůzky choď včas