Kapitola LXXXIII

O obezřetnosti (O opatrnosti)

802 Základem opatrnosti je hodnotit věci podle toho, jak jsou skutečně důležité, abychom nepřikládali velkou cenu zbytečnostem.
803 Dřív než začneš něco dělat, rozmysli si, jestli to je k něčemu dobré, abys to nedělal zbytečně.
804 Zaměř se na cíl, opatři si prostředky, aby ti nic v cestě nestálo, a využij každou příležitost.
805 Protože hnát se někam bez rozmyslu je nemoudré, hloupé a nesmyslné, chtít věci, které jsou neuskutečnitelné je nerozumné, bláznivé a falešné, pouštět se do něčeho, co nemá cenu je pošetilé a vzteklé, promarnit příležitost je nerozvážné a nezkušené.
806 Když je na výběr, tak si to pořádně promysli, až vybereš, už se nezabývej zavrženými možnostmi.
807 Cokoli děláš, nech si pořádně poradit, jestli by to nešlo udělat ještě lépe, pak to udělej rychle, ale opatrně.
808 Prozřetelný člověk předvídá věci a dává si pozor, aby se neunáhlil.
809 Protože se stává, že ten, co nespěchá, předstihne uspěchaného, jednejme pomalu a s rozmyslem.
810 Necpe lidem a nerozhlašuje to, co má zůstat tajemstvím.
811 Co neví jistě, to netvrdí ani nezapírá, aby netvrdil nepravdivou věc.
812 Neboť unáhlená důvěra či nedůvěra je škodlivá, ale nejvíce škodí zarputilost.
813 Když předem tuší, že by se něco mohlo pokazit, snaží se tomu předejít, než aby ho to pak zaskočilo.
814 Ale i pokud se stane opak, budeš alespoň moudřejší.
815 A přestože má každý spoustu věcí na práci, tak se nezanedbává.
816 Lakomec se ze všeho snaží jen získat, podezřívavý je lstivý.
817 Šibal mazaně navádí neopatrné, aby si vybírali ty, kteří jsou zavržení hodni.