Kapitola 7 - SPOLEČNOST (rodina, stát, mír a válka)