Ne všichni obyvatelé mají privilegia, jen ti domácí a usedlí.

Původní text: 
Ne všickni obyvatelé (privilegiem) nadáni jsou, ale domácí a osedlí.
Učitel: 
Martina Moravcová
Předměty: 
Anglický jazyk
Ročník: 
sexta
Skupina: 
6.A AJ 2
Zajímavosti: 
osedlí
Komentář: 
Jako s právem přechodného pobytu?