Ne všichni obyvatelé mají stejná práva, větší práva mají domácí a starousedlíci.

Původní text: 
Ne všickni obyvatelé (privilegiem) nadáni jsou, ale domácí a osedlí.
Učitel: 
Jan Váňa
Předměty: 
Anglický jazyk
Ročník: 
sexta
Skupina: 
6.B-FJ