Ne všichni obyvatelé mají privilegium k bydlení ve městě.

Původní text: 
Ne všickni obyvatelé (privilegiem) nadáni jsou, ale domácí a osedlí.
Učitel: 
Olga Steuerová
Předměty: 
Anglický jazyk
Ročník: 
sexta
Skupina: 
6.B - Šj