Kapitola XLVIII

O kovářství a tesařství (O kujících a tešících řemeslech)

522 Dříve se bydlelo v jeskyních, doupětech a boudách, přístřeších z větví, drnových chaloupkách a chatrčích. Nyní všichni bydlí ve staveních.
523 Některá stavení jsou vysoká, některá nízká.
524 Kdo by chtěl bydlet ve špatně postavené chalupě?
525 Stavbyvedoucí spolupracuje s dělníky, kteří při práci používají sekeru a kladivo.
526 Zedník staví zdi z kamenů připravených a opracovaných kameníkem, měří je za pomoci latě a olovnice a omítá je vápnem a sádrou.
527 Tesař upevňuje trám železnými skobami, osekává jej sekyrou, přičemž odlétávají třísky. Potom vrtá nebozezem, zdvíhá pomocí zdvíhacího zařízení, staví stěny a upevňuje je hřebíky.
528 Dříví by se mělo kácet po úplňku, aby nezpráchnivělo.
529 Dřevorubec kácí stromy, osekává, řeže je pilou (odlétávají piliny), štípe pomocí klínu a kladiva a skládá do hranic, z nasekaných větví dělá otepi.
530 Truhlář hobluje prkna hoblíkem, spojuje je lištami, slepuje lepidlem a natírá fermeží.
531 Kovář měchem dmýchá oheň ve výhni, kuje na kovadlině měkké železo, které drží kleštěmi a tvaruje ho do plechů a plátů.
532 Zámečník a mečíř piluje železo pilníkem (odpadem jsou železné piliny), vyhlazuje hladícím pilníkem a leští.
533 Sem také patří kotláři, kováři, hodináři, šindeláři, bednáři, soustružníci, sklenáři a provazníci, kteří dělají provazy.
534 Nádenníci/dělníci se najímají za peníze, aby pomáhali, páčili se sochory, válcovali a dělali jiné pomocné práce.
535 Hrnčíři vytváří z keramické hlíny hrnce, džbány, pokličky, střešní tašky apod.
536 Pouze dům, který má hluboké základy, je dobře postavený, dobře zpevněný v rozích a podepřený sloupy, může vydržet dlouhá léta.
537 Špatně postavený dům se zřítí a vzniknou trosky a suť.
538 Nestabilní dům je třeba podepřít pilíři nebo jinými podpěrami, bortící se dům je třeba buď opravit nebo zbořit, zborcený zase postavit a obnovit.
539 V prostorném obydlí se žije pohodlněji než ve skromném.