Spisovatel píše písmena výstižně (versálkami začátky veršů a zdůrazněná slova), spojuje slabiky, slova časuje a skloňuje, volí správně způsob řeči a patřičně vypravuje.

Původní text: 
Grammatik litery vlastně (versálními samy veršů začátky a slova ostrého vyznamenání) maluje, syllaby pojí, slova ohybá a kloní, zpusoby mluvení pořádně skládá a řeč náležitě vypovídá.
Učitel: 
Marie Kroftová
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
sekunda
Skupina: 
2. A