Knížete chrání více láska poddaných než osobní stráž, daně či shromážděné bohatství.

Původní text: 
Ne tak knížete drabanti hájí, ani tak obohacují důchodné komory neb shromážděný poklad jako poddaných milost.
Učitel: 
Marie Kroftová
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
sekunda
Skupina: 
2. A