Okolo města jsou zdi, náspy, valy, kůly a bašty.

Původní text: 
Město ohražují zdi, náspy, valy a kolí a bašty.
Učitel: 
Olga Steuerová
Předměty: 
Anglický jazyk
Ročník: 
sexta
Skupina: 
6.B - Šj