Město je ohraničeno hradbami, náspy, valy, kolovými hradbami a baštami.

Původní text: 
Město ohražují zdi, náspy, valy a kolí a bašty.
Učitel: 
Jan Váňa
Předměty: 
Anglický jazyk
Ročník: 
sexta
Skupina: 
6.B-FJ