Město je obehnáno zdmi, náspy, valy, kůly a baštami.

Původní text: 
Město ohražují zdi, náspy, valy a kolí a bašty.
Učitel: 
Ondřej Špaček
Předměty: 
Anglický jazyk
Ročník: 
sexta
Skupina: 
6a1
Komentář: 
ohrazeno / ohraničeno kůly = palisáda