Někteří plnoprávní obyvatelé jsou osvobozeni od daní a jiných povinností a sami si zajišťují obživu.

Původní text: 
Z těch někteří od daní a obtížností obecných osvobození jsouce, sobě sami živi jsou.
Učitel: 
Jan Váňa
Předměty: 
Anglický jazyk
Ročník: 
sexta
Skupina: 
6.B-FJ