Někteří z nich jsou osvobozeni od daní a jiných obecných povinností, jsou samoživitelé.

Původní text: 
Z těch někteří od daní a obtížností obecných osvobození jsouce, sobě sami živi jsou.
Učitel: 
Martina Moravcová
Předměty: 
Anglický jazyk
Ročník: 
sexta
Skupina: 
6.A AJ 2
Komentář: 
samoživitelé - ve smyslu svobodní