Někteří z nich jsou osvobozeni od daní a povinností vůči obci; živí sami sebe.

Původní text: 
Z těch někteří od daní a obtížností obecných osvobození jsouce, sobě sami živi jsou.
Učitel: 
Ondřej Špaček
Předměty: 
Anglický jazyk
Ročník: 
sexta
Skupina: 
6a1
Komentář: 
občanských povinností