Kapitola XXVI

O smyslech (O citech zevnitřních)

322 To co nevidíme, můžeme najít po hmatu.
323 První smysl je tedy hmat.
324 Ochutnáním rozeznáme chuť.
325 Chceš vědět, jak co chutná? Ochutnej to.
326 Cukr je sladký, pelyněk je hořký, šťovík je kyselý, pepř je pálivý, divoké víno je trpké, hořká jsou i nedozrálá jablka, a některé věci jsou úplně bez chuti.
327 Čich rozeznává vůně a pachy.
328 Pižmo je sesedlá a následně sebraná krev okolo pupku cibetky, smradlavé pižmo vypouští vůni, připomínající pečené nebo připálené jídlo či zápach mršiny.
329 Slanina a sádlo, když jsou plesnivé, zatuchlé, shnilé a žluklé, smrdí.
330 Sluchem rozeznáváme zvuky.
331 Protiklady jsou: smích a pláč, radost a smutek, jásání a naříkání a vzdychání, šepot a křik.
332 Hluk odražený a rozléhající se, se nazývá ozvěnou, nepřítomnost zvuku se vyznačuje mlčením / tichem.
333 Zrakem rozeznáváme barvy, z nichž bílá a černá jsou krajní, jiné prostřední rozdělujeme takto:
334 smůla je černá, černoch snědý, vrabec šedý, husa plavá a kaštan hnědý.
335 Mezi modrými věcmi rozlišujeme: hřebíčky hřebíčkové, fialu fialovou, modřinu sinalou, chrpu blankytnou, kočičí oči bledě modré.
336 Mezi zelenými věcmi rozlišuj tyto odstíny: doubravu jasné zelenou, bor temně zelený, moře azurové.
337 Odstíny červené: lev rudý, suřík barvy pleti, červec brunátný, plamen ohnivý.
338 Žluté barvy jsou: zlato zlaté, mrtvé tělo smrtelně bledé, napůl vypálená cihla je plavá.
339 Poslední barvou je bílá s odstíny: rusá, popelavá, bledá, mléčná, šedá, běloskvoucí. Některé věci jsou ale strakaté, pestré/proměnlivých barev nebo zašlé.