Obřady nejsou u všech stejné, ani ustanovování duchovních, ale tyto rozdíly nevadí.

Původní text: 
Ceremonie ne u všech tytéž jsou, ani řízení a zavozování služebníku obyčej tentýž, ale rozdílnost ta beze škody jest.
Učitel: 
Vít Ludvík Grundman
Předměty: 
Náboženská nauka
Ročník: 
prima
Skupina: 
1. A - Aj2
Zajímavosti: 
ceremonie - obřady, zavozování - uvádění v úřad