Když skončí modlení, tak ohlašuje svátky a rozpouští shromáždění, které čím je hlučnější, tím je milejší.