Když se domodlí, ohlásí svátky a rozpustí shromáždění, které čím je hlasitější, tím je lepší.