Město se rozrůstá stavbou předměstí, krášlí je věže, zejména jsou-li zdění a s kulatou bání.

Původní text: 
Předměstím se městečko rozšiřuje, věžemi okrašluje, zvláště když jsou zděné a s makovicemi.
Učitel: 
Martina Moravcová
Předměty: 
Anglický jazyk
Ročník: 
sexta
Skupina: 
6.A AJ 2
Komentář: 
Hezký postřeh, že věže jsou pěkné a přispívají ke kráse města. Hlavně ty s makovicemi.