Město se rozšiřuje předměstími, zkrášluje věžemi, zvláště když jsou zděné a s makovicemi.

Původní text: 
Předměstím se městečko rozšiřuje, věžemi okrašluje, zvláště když jsou zděné a s makovicemi.
Učitel: 
Ondřej Špaček
Předměty: 
Anglický jazyk
Ročník: 
sexta
Skupina: 
6a1