Oko vidí paprsky a zpracovává vše, co vidí, některé věci jsou průhledné, jiné tmavé, jiné zřetelné, jiné temné a podle toho formuje obraz.

Původní text: 
Opticus paprslky viducí a viditedlné všecko zpytuje, proč některé věci jsou prohledací, jiné tmavé, jiné zřetedlné, jiné temné rozeznávaje, a podlé toho brylle formuje.
Učitel: 
Andrea Angelová
Předměty: 
Hudební / výtvarná výchova
Ročník: 
sexta
Skupina: 
6.B
Zajímavosti: 
Věci jsou prohledací
Komentář: 
Věci jsou průhledné