Aby duše zemřelých nebloudily, přinášely se jim při pohřebních obřadech oběti.