Propadneme-li zlému, nezůstane v nás kámen na kameni.

Původní text: 
Po pádu zajisté nic v nás celého, všecko kusé, necelé, roztrhané.
Učitel: 
Marie Kroftová
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
oktáva
Skupina: 
8. A