Po pádu v nás není nic celého, všechno je rozdělené, neúplné a roztříštěné.

Původní text: 
Po pádu zajisté nic v nás celého, všecko kusé, necelé, roztrhané.
Učitel: 
Filip Dobrovolný
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
oktáva
Skupina: 
8.A ČJ
Zajímavosti: 
pád = první hřích