Hvězdy jsou zavěšené jako lampy ve velké výšce a neustále se kolem nás točí a přitom osvětlují temnotu, měří a rozdělují čas.

Původní text: 
Hvězdy jsou co lampy u výsososti zavěšené, aby neustále vůkol se točíce, světlem svým temnosti osvětlovaly, během pak časů pořádek rozměřovaly.
Učitel: 
Petr Kolář
Předměty: 
Fyzika
Ročník: 
kvinta
Skupina: 
5. B