Hvězdy jsou jako lampy zavěšené na nebi, které se pohybují po uzavřených drahách, svým světlem osvětlují temnotu a určují čas a řád věcí.

Původní text: 
Hvězdy jsou co lampy u výsososti zavěšené, aby neustále vůkol se točíce, světlem svým temnosti osvětlovaly, během pak časů pořádek rozměřovaly.
Učitel: 
Petr Kolář
Předměty: 
Fyzika
Ročník: 
kvinta
Skupina: 
5.A