Z nižších škol postupujeme do vyšších škol a z těch do akademií, ze kterých vycházíme jako mistři, bakaláři a doktoři.

Původní text: 
Z malých škol po stupních podáváni býváme do větších a odtud do akademií, kteréž bakaláře, mistry, doktory tvoří.
Učitel: 
Jan Váňa
Předměty: 
Dějepis
Ročník: 
sekunda
Skupina: 
2.B