Stud je, když se někdo červená kvůli špatným věcem, ale úlevou je, že se to stává všem.

Původní text: 
Stud jest, jestliže kdo pro mrzké věci se pýří, ale smutků polehčení jest mysliti, že se všechno všechněm přihází.
Učitel: 
Filip Dobrovolný
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
oktáva
Skupina: 
8.A ČJ