Kdo spáchá zlo, červená se, tomu se říká stud, ale v zármutku nám může ulevit, když si uvědomíme, že se cokoli může přihodit komukoli.

Původní text: 
Stud jest, jestliže kdo pro mrzké věci se pýří, ale smutků polehčení jest mysliti, že se všechno všechněm přihází.
Učitel: 
Marie Kroftová
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
oktáva
Skupina: 
8. B
Zajímavosti: 
přihází