Jednou přeje a nebo závidí, jindy lituje a nebo, je-li zlomyslná, plesá.

Původní text: 
Tamto přeje a neb závidí, tuto lituje, a neb, jest-li převrácená, plésá.
Učitel: 
Filip Dobrovolný
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
oktáva
Skupina: 
8.A ČJ