Tomu přejeme nebo závidíme, toho litujeme, a když se mu uleví, máme radost.

Původní text: 
Tamto přeje a neb závidí, tuto lituje, a neb, jest-li převrácená, plésá.
Učitel: 
Marie Kroftová
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
oktáva
Skupina: 
8. B