Když [zlé věci] přišly, tak se hněvá, deptá a je smutná. Z toho pochází hněv, deprese a smutek.

Původní text: 
Přišly-li, hněvá se, troudí, žalostí; odtud hněv, trudnost, žalost.
Učitel: 
Filip Dobrovolný
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
oktáva
Skupina: 
8.A ČJ