Pro to, co nastalo, se hněváme, trápíme se, zoufáme si; z toho vyplývá hněv, utrápenost a zoufalství.

Původní text: 
Přišly-li, hněvá se, troudí, žalostí; odtud hněv, trudnost, žalost.
Učitel: 
Marie Kroftová
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
oktáva
Skupina: 
8. B
Zajímavosti: 
troudí