Těch, co mají přijít, se hrozí, odvrací se od nich, vyhýbá se jim, leká se jich, třese se a svýrá. Z toho pochází nelibost, odvrácení, bázeň a strach, třesení a svírání.

Původní text: 
Přijíti majících zajisté se hrozí a odvrací od nich a vyhybá jim, leká se jich však, třese se a svírá; odtud nelíbost / odvrácení, bázeň a strach, třesení a svírání.
Učitel: 
Filip Dobrovolný
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
oktáva
Skupina: 
8.A ČJ