Bojíme se budoucnosti, odvracíme se od ní a vyhýbáme se jí, lekáme se jímá nás hrůza a svírá se nám žaludek; to jsou kořeny nespokojenosti, bázně a strachu, třesení se a uzavírání se do sebe.

Původní text: 
Přijíti majících zajisté se hrozí a odvrací od nich a vyhybá jim, leká se jich však, třese se a svírá; odtud nelíbost / odvrácení, bázeň a strach, třesení a svírání.
Učitel: 
Marie Kroftová
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
oktáva
Skupina: 
8. B