Když dosáhne dobrého, je vůle dychtivá, těší se, raduje se, obveseluje se požíváním dobrého, bojí se ztráty; z toho pochází veselost, utěšění, radost, rozkoš se strachem však spojená.

Původní text: 
Jest tu? Jasá chtivostí, těší se, raduje se, obveseluje se / kochá se požíváním jeho, ztratiti se boje; odtudž veselost, utěšení, radost, rozkoš, spojená však s bázní.
Učitel: 
Filip Dobrovolný
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
oktáva
Skupina: 
8.A ČJ