Zvítězilo dobro? Jásáme, těšíme se, radujeme se, užíváme si dobra, zbaveni tíhy boje se zlem. A tak se veselíme, jsme utěšeni, prožíváme radost a rozkoš, avšak spojenou s bázní.

Původní text: 
Jest tu? Jasá chtivostí, těší se, raduje se, obveseluje se / kochá se požíváním jeho, ztratiti se boje; odtudž veselost, utěšení, radost, rozkoš, spojená však s bázní.
Učitel: 
Marie Kroftová
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
oktáva
Skupina: 
8