Dříve než toho dosáhne, snáší se smutkem i krátké zdržení.

Původní text: 
Dříve než dostane, s teskností snáší i maličké chvilky prodlení / prodloužení.
Učitel: 
Filip Dobrovolný
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
oktáva
Skupina: 
8.A ČJ