Než se dobra dočkáme, snášíme i útrapy čekání na něj.

Původní text: 
Dříve než dostane, s teskností snáší i maličké chvilky prodlení / prodloužení.
Učitel: 
Marie Kroftová
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
oktáva
Skupina: 
8. A