Podívej se, jak podléhá vášním! Jak často je jimi překrucována.

Původní text: 
Pohleď pak, jak podmaněna jest náruživostem! Jak začasté jimi kormoucena bývá!
Učitel: 
Filip Dobrovolný
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
oktáva
Skupina: 
8.A ČJ