Podívejme se, jak podléháme vášním! Jak často jimi býváme poráženi!

Původní text: 
Pohleď pak, jak podmaněna jest náruživostem! Jak začasté jimi kormoucena bývá!
Učitel: 
Marie Kroftová
Předměty: 
Český jazyk a literatura
Ročník: 
oktáva
Skupina: 
8. A